كانكس :


كانكس يك سازه پيش ساخته متحرك با قابليت جابجائي و حمل به دفعات مكرر اطلاق ميگردد . كانكس در انواع مختلف و روشهاي ساختاري بسيار متفاوت ، با نقشه و اندازه هاي گوناگون در جهان توليد ميگردد. اندازه طول كانكس عمدتا بصورت استاندارد 400 و 600 و 800 و 1000 و 1200 سانتي متر ميباشد، ولي عمدتا با توجه به نوع سفارش قابليت ساخت را طبق درخواست خريدار دارا ميباشد. اندازه عرض كانكس عمدتا بصورت استاندارد 250 و 300 ساني متر ميباشد ، ولي در سفارشات خاص قابليت تغيير در اندازه عرض وجود دارد . كانكس بصورت سالن ، دو اتاقه ، سه اتاقه ، چهار اتاقه ، داراي كابين سرويس بهداشتي ، داراي آبدارخانه بسته يا اوپن ، و هر پلان ديگر قابليت اجرائي و ساخت را دارا ميباشد . كانكس قابليت اجرائي در يك طبقه ، دو طبقه ، و تا چهار طبقه را دارا ميباشد. كانكس جهت قرارگيري برروي سطح زمين ، عمدتا نياز به فوندانسيون بتني خاصي ندارد. فقط مي بايست يك سطح تراز، زير شاسي اجرا نمود. كاربردهاي كانكس : كانكس پتانسيل بسيار بالا را در هنگام ساخت دارا ميباشد و مي توان با توجه به كاربردهاي مصرف گوناگون با متدها و تكنيكهاي مختلف آن را ساخت . از كانكس در كاربردهاي ذيل استفاده ميگردد .

1- كانكس خوابگاهي و مسكوني 20- كانكس نصب دستگاه 37- كانكس پليس راه وحمل نقل جاده اي
2- كانكس اداري ودفتري 21- كانكس شلترهاي مخابراتي ، BTS و ديتا 38- كانكس كمپ حفاري نفتي
3- كانكس سرويس بهداشتي توالت 22- كانكس كمپ اسكان موقت 39- كانكس اردوگاهي و سرچاهي دكل نفتي
4- كانكس سرويس بهداشتي حمام 23- كانكس متل و مسافرخانه 40- كانكس كمپ سكوي نفتي دكل دريائي
5-كانكس آشپزخانه صحرائي 24- كانكس امداد ونجات 41- كانكس سردخانه
6-كانكس كلينيك و درمانگاه صحرائي 25- كانكس مدرسه و كلاس درس 42- كانكس نمازخانه
7-كانكس اورژانس و اتاق عمل سيار 26- كانكس اتاق فرمان و كنترل 43- كانكس كاروان چرخدار
8 - كانكس داروخانه و اتاق بهداشت 27- كانكس پليس راهنمائي و رانندگي 44- كانكس آزمايشگاه
9- كانكس شلترهاي نظامي و نصب رادار 28- كانكس انبار مهمات 45- كانكس نگهباني و سرايداري
10- كانكس نصب ژنراتور و كمپرسور 29- كانكس راهدار خانه 46- كانكس استريل بهداشتي (Clean room)
12- كانكس پليس نيروي انتظامي 30- كانكس ژاندارمري 47- كانكس سالن ورزشي
13- كانكس نصب تجهيزات سري وامنيتي 31- كانكس خونگيري سيار 48- كانكس مرزي و پست ديدباني
14- كانكس كارگاهي واتاق مكانيك سيار 32- كانكس امداد خودروي جاده اي 49- كانكس انبار مهمات
15- كانكس فروشگاهي 33- كانكس مبارزه با قاچاق و مواد مخدر 50- كانكس بازارچه مرزي
16- كانكس اغذيه فروشي و رستوران سيار 34- كانكس پليس ديپلمات 51- كانكس قرنطينه دامي و نباتات
17- كانكس اطلاعات و راهنماي عموم 35- كانكس گشت محله 52- كانكس محيط باني و محيط زيست
18- كانكس پست برق سيار 36- كانكس اسكان آوارگان 53- كانكس جنگلداري و پارك باني
19- كانكس ويلائي 37- كانكس اسكان پناهندگان و مهاجران 54- كانكس فرودگاهي

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد