كانكس كابين هاي سرويس بهداشتي توالت يا حمام (Saintary Cabins) :


امروزه قراردهي كانكسهاي كابين سرويس بهداشتي توالت يا حمام در سطح معابر عمومي شهرها ، پست هاي بين راهي در جاده هاي خارج از شهر ، كمپ هاي اردوگاهي ، كمپ هاي اسكان موقت ، كمپ هاي كارگاهي و ... در دنيا جايگاهي ويژه پيدا كرده است . در كشورهاي پيشرفته ، كانكسهاي كابين سرويس بهداشتي توالت و يا حمام سيار، توسط پيمانكاران ، بنا به درخواست و نياز مصرف كننده ، سريعا به محل پروژه انتقال ، مستقر و اجاره داد ميشود . ظرفيت كانكس هاي كابين سرويس بهداشتي متغير بوده وبنا به درخواست اجرا از يك چشمه توالت يا حمام تا به هرتعداد و طرح درخواستي تحويل ميگردد . گروه مان تنها دارنده تكنولوژي انحصاري ساخت كابين هاي سرويس بهداشتي توالت و حمام در دنيا با ثبت اختراع در اتحاديه بين المللي ثبت اختراعات و نوآوريهاي صنعت IUI انگلستان و نيز ثبت اختراع در ايران بصورت سيستم كم حجم بسته بندي شده (Flat pack) ميباشد كه باعث افتخار اين گروه در جهان گرديده است . گروه بين المللي مان تنها تامين كننده انحصاري اين نوع سيستم كم جا جهت ارگانهايي مانند سازمان ملل ، سازمانهاي خيريه ، صليب سرخ ، هلال احمر، اردوگاه مهاجرين ، ستادهاي بحران و عموم شركتها و سازمانها در پروژه هاي جاري ميباشد . بالطبع دراين نوع سيستم ديگرنيازي به فضاي زياد جهت انبار نيست و تعداد بسيار زيادي از اين كابين ها را مي توان در فضاي كوچكي نگهداري نمود و در مواقع مورد نياز و يا بحران در كوتاهترين زمان ممكنه استفاده نمود.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد