كانكس اتاقك هاي شلتر (Shelter rooms) :


كانكس هاي اتاقك شلتر به سازه هاي پيش ساخته خاصي جهت نصب تجهيزات و دستگاههاي حساس در صنايع مخابراتي در انواع BTS ، BSS ، SATA ، MSC ، VAS ، NSS ، EC وTx و نظامي ، الكتريكي ، نيروگاهي ، هوافضا ، هسته اي و امنيتي گفته ميشود . نوع و اندازه اين سازه ها مطابق با كاربرد آن مشخص شده و سفارش داده ميشود . به جهت اينكه اتاقك هاي شلتر بيشتر مواقع درمكانها و شرايط آب و هوايي بسيار بد ونامناسب استفاده ميشوند مي بايست در ساختار اين گونه اتاقك ها مطابق با اصول استاندارد و ايمني ، توسط سازنده با تجربه با ساختار تكنولوژي بالاي روز انجام پذيرد. گروه مان تنها شركت ايراني است كه داراي تائيديه فني اجرايي طبق استاندارد ANSI آمريكا و تائيديه شركت مخابرات ايران ميباشد. اتاقك ها ي شلتر قابليت ساخت بصورت ثابت ، نصب بر روي فوندانسيون ونيز نصب بر روي خودروي كاميون و سيستم چرخدار ريموك قابل حمل و يدك كش را دارا ميباشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد