اتاق يخچال كاميون (Refrigerated Trailer) :


خودروهايي كه برروي شاسي آن اتاقهاي مخصوص سردخانه جهت نگهداري موقت و حمل اجناس و موادغذائي فاسد شدني در برودت خاص زيرويا بالاي صفر ساخته و قرار مي گيرند ، عمدتا بنام كاميون يخچال دارسردخانه اي تعريف ميشوند . اندازه ، نوع و ظرفيت سردخانه هاي منصوب بر روي خودروها متغير بوده و با توجه به ظرفيت خودرو كشنده ، تناژ واندازه آن متنوع ميباشد.
از اين گونه كاميونها ي يخچال دار بيشتر جهت حمل انواع اجناس خاص و حساس در صنايع نظامي ، نيروگاهي ، هسته اي و پزشكي و نيزحمل انواع مواد غذايي جامد و غير جامد، گوشت ، ميوه ، سبزيجات ، لبنيات ، دارو و اجناس بهداشتي استفاده ميشود .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد