كانكس كاراوان كارگاهي (کانکس چرخدار) :


کانکس چرخدار یا همان كاراوان هاي كارگاهي در مناطق و پروژه هايي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند كه پروژه در طي زمان مكررا نياز به انتقال كارگاه دارد و كانكس هاي مختلف كارگاه مي بايست به دفعات جابجا شوند . مانند پيمانكاران راهسازي ، نفتي ، عمراني و مشابه آن . به جهت شرايط نامساعد فيزيكي در كارگاههاي مختلف ، كانكسهاي چرخدار را با نصب سيستم چرخ و كشنده ميتوان براحتي با وسايل نقليه در دسترس ، مانند خودروي سواري ، وانت ، كاميونت ، تراكتور و غيره به يدك كشيد و جابجا نمود . بيشتر اندازه هاي استاندارد اين نوع کانکس چرخدار(كاروانهاي كارگاهي) طول 4 و 6 متر ميباشد ، ولي به اندازه هاي متفاوت نيز مي توان سفارش توليد داد كه از نظر ايمني و كارآئي پيشنهاد نميگردد .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد