مجتمع هاي پيش ساخته اداري و مسكوني :


مجتمع پيش ساخته به فضائي اطلاق ميگردد كه بزرگتر از كانكس باشد . بزرگترين سايز استاندارد كانكس 36 مترمربع ميباشد. بالطبع در بسياري شرايط ، مصرف كننده نياز به فضاي بسيار بزرگتر جهت استفاده دارد ، بدين منظور استفاده از مجتمع پيش ساخته به هر متراژ مورد لزوم در يك ، دو و سه طبقه با نقشه هاي متنوع احساس ميگردد. در مواقعي كه مصرف كننده نياز به متراژ زياد سطح زيربنا دارد ، بهينه تر است از مجتمع پيش ساخته استفاده نمود ، مزيت اين سيستم ساختاري بعلت دسترسي آسان به جهت راهروهاي ارتباطي داخلي است كه در محيط هاي اداري كارآيي بهينه تر و مناسب تري را بوجود مياورد . مجتمع هاي پيش ساخته فضاي بزرگ را مي توان به روشهاي مختلف اجرا نمود كه شايعترين آن به شرح ذيل ميباشد :
1- قطعات بصورت كانكس در اندازه هاي استاندارد حمل و در محل پروژه با توجه به نقشه داخلي كانكسها كنار يكديگر قرار گرفته و پس از درزگيري سريعا قابل استفاده گردند . اين سيستم مجددا قابليت دمونتاژ دوباره را دارد .
2- اجرادرمحل ، بدين معناست كه در محل پروژه استراكچر ، نماها و ديواره ها بصورت پيچ و مهره اي بر روي فوندانسيون اجرا گردد ، اين سيستم قابليت دمونتاژ مجدد را بصورت كامل دارا نميباشد و بيشتر براي يكبار مونتاژ و استفاده ميگردد . مدت زمان اجرائي مجتمع هاي پيش ساخته فوق در مقايسه با روش ساخت سنتي بسيار كوتاه ميباشد و زمان اجرائي را نيزتا ده برابر كاهش مي دهد .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد