پروژه های در حال اجرا:


- کمیته بین المللی صلیب سرخ (I.C.R.C) : تعداد 1100 واحد کابین سرویس بهداشتی توالت و حمام به صورت بسته بندی کم حجم(Flat Pack) با پیمانکاری شعبه مان در آلمان
- شرکت نیروگاهی مپنا : 19دستگاه کانکس و کانتینر جهت پروژه های نیروگاهی (534 متر مربع) با پیمانکاری شعبه مان در ایران
- جهاد سازندگی : تعداد 220 واحد ویلای دو طبقه 140متر مربعی جهت پروژه گردشگری (30800 متر مربع) با پیمانکاری شعبه مان در ایران
- تاسیسات دریائی ایران : تعداد 26 دستگاه کانکس جهت استقرار بر روی سکوی نفتی حفاری (483 متر مربع) با پیمانکاری شعبه مان در ایران
- مجتمع پتروشیمی بصره : کانکس و مجتمع های پیش ساخته اداری 18560متر مربع با پیمانکاری شعبه مان در انگلستان

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد