: تلفنهای تماس دپارتمان فروش و کارخانه

+9821-88877800-4
+9821-56869917-34
+9821-56866341-46
+9821-56866440-43

تلفن‌های مدیران ارشد فروش، جهت تماس فوری

+98912-1082086
+98912-9217248
Sale@maanholding.ir : ایمیل

:نشانی دپارتمان فروش و کارخانه

بزرگراه تهران - ساوه، 13کیلومتر بعد از عوارضی، خروجی صباشهر، اولین دوربرگردان به سمت سه راه آدران، ضلع شمالی پل روگذر راه آهن، خیابان پیش ساخت صنعت، پلاک 6
کدپستی: 3757117616

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد