ضمانت كيفيت محصول و خدمات پس از فروش :


به منظور فراهم آوري آرامش و امنيت شغلي مشتريان محترم و نيز از طرفي ، اطمينان مطلق كيفي اين گروه به محصولات توليدي خود ، كليه محصولات استاندارد اين گروه ، داراي ضما نت نامه رسمي كيفيت به مدت 72 ماه ، از طرف واحد خدمات پس از فروش گروه مان و نيزضمانت رسمي مضاعف به مدت 60 ماه ، با مسئوليت حقوقي شركت بيمه ميباشد . (چنانچه درمدت زمان فوق بنا به نقص فني هرگونه اشكال بوجود آيد ، اين گروه دركوتا هترين زمان ممكنه بصورت رايگان نسبت به اعزام نيرو و رفع عيب اقدام خواهد نمود و ازطرفي پس از كارشناسي شركت بيمه ، هزينه خسارت بوجود آمده ، به صورت مضاعف ازطرف شركت بيمه به خريدار پرداخت ميگردد.) و نيز كليه محصولات توليدي گروه مان داراي 120 ماه خدمات پس ازفروش مي باشد .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد