استفاده از تكنولوژي ساختاري بالا با متد جديد (تحقيقات ، طرح و توسعه R&D) :


امروزه گسترش و طراحي محصولات جديد ، با تكنولوژي بالا بيش از پيش به عنوان عامل اصلي و نهائي يك توليد كننده موفق مطرح است . گروه مان اعتقاد راسخ به قوي نمودن واحد R&D خود در جهت ارتقاع ، ابداع و اختراع برترين تكنولوژي ساختاري مصنوعات پيش ساخته توليدات خود را دارد. بدين منظور 5% از بودجه مصروف جاري مجموعه ، صرف بسترسازي دانش نوين ، امور تحقيقاتي ، طراحي و اجراي سيستمهاي جديد و طرح ، توسعه خطوط جديد ميگردد كه خود نقش بسيار بالا و به سزائي در پويائي و والائي اين گروه داشته است .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد